PROPOSTA ACTUALIZACION ESTATUTOS A.G.A.

Co fin de actualizar os estatutos da asociación vixentes desde o ano 2008, estan ao dispor dos socios na área privada da páxina web, os estatutos vixentes e a proposta de actualización que levarán a aprobación na asemblea xeral extraordinaria que se celebrará no próximo mes de outubro. Se algún socio quere facer algunha achega aos mesmos deberá enviar a súa achega ao correo electrónico da asociación info@localhost co asunto ESTATUTOS.

ESTATUTOS ACTUAIS

PROPOSTA ESTATUTOS 2021

Se algún socio quere facer algunha achega aos mesmos deberá enviar a súa achega ao correo electrónico da asociación info@localhost co asunto ESTATUTOS. FINALIZADO O PRAZO DE ACHEGAS

Logo Asociación Galega de Autocaravanas

Ingrese su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en su cuenta